UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU
2007-20013
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREȘTI
Investește în oameni !
Cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin:
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2: Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
Domeniul major de intervenție 2.1: Tranziția de la școală la o viață activă
Titlul proiectului: Pregătire practică pentru competitivitate pe piața muncii
Număr de identificare proiect : POSDRU/109/2.1/G/81870
 
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
"Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU

POSDRU finanțează șapte domenii de activitate, cunoscute și sub denumirea de "Axe prioritare".
Fiecare din aceste axe prioritare este împărțită la rândul ei în mai multe subdomenii, denumite și "Domenii majore de intervenție".
Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare și o axă prioritară dedicată asistenței tehnice, astfel:

Axa prioritară 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție:
1.1 Acces la educație și formare profesională inițială de calitate
1.2 Învățământ superior de calitate
1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională
1.4 Calitate în formare profesională continuă
1.5 Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării

Axa Prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"
Domeniul major de intervenție:
2.1 Tranziția de la școală la o viață activă
2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii
2.3 Acces și participare la Formare Profesională Continuă

Axa Prioritară 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor"
Domeniul major de intervenție:
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajați pentru promovarea adaptabilității
3.3 Dezvoltarea parteneriatului și încurajarea inițiativelor pentru parteneri sociali și societatea civilă

Axa Prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare"
Domeniul major de intervenție:
4.1 Întărirea capacității Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare

Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție:
5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă

Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenție:
6.1 Dezvoltarea economiei sociale
6.2 Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii
6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii
6.4 Inițiativele transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii

Axa Prioritară 7 "Asistență tehnică"
Domeniul major de intervenție:
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU și comunicare

 
Investește în
OAMENI
UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCUREȘTI